SiamwaRe

Server

ติดตั้ง แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับ Server

ทำลายน้ำให้รูปภาพด้วยเครื่องมือออนไลน์
Server

ทำลายน้ำให้รูปภาพด้วยเครื่องมือออนไลน์

ลองทำบทความดูว่ามันจะดีแค่ไหน สร้างลายน้ำให้ภาพแบบ online ด้วน   watermark.ws เราสามารถที่จะดึงภาพจาก social ต่างๆ ของเรามาแก้ไขได้เลยหรือไม่จะเลือกอัพโหลดจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองก็ได้ ที่สำคัญเจ้าเว็บนี้ จากที่ผมได้ทำการทดลอง มีฟอนที่รองรับภาษาไทย ส่วนอีกเว็บคือ umarkonline.com เว็บนี้ก็ลองรับภาษาไทยจะเน้นแบบเรียบง่าย โหลดใช้งานได้รวดเร็ว และอีกเว็บคือ memegenerator.net เว็บนี้เน้นเรียบง่ายเช่นเดียวกันมีช่องบังคับให้ใส่ส่วนบนและส่วนหัวของรูปภาพ

แก้ไขปัญหาส่งเมล์จาก Server ตัวเองไม่ได้
Server

แก้ไขปัญหาส่งเมล์จาก Server ตัวเองไม่ได้

มีปัญหา wordpress ส่งอีเมล์ออกจาก Server ที่ให้บริการโดย DigitalOcean เกิดปัญหา postfix/smtp Connection timed out <ทำไม> – ระบบไม่สามารถส่งเมล์ผ่าน smtp ได้ – เมล์ที่ส่ง เป็น junkmail แก้แบบ [SiamwaRe] ใช้ระบบส่งเมล์ที่เรียกว่า Third-party mailing service -แนะนำ SendGrid, Mailgun